Nội quy-Quy chế 


Quyết định về ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng Hệ chính quy theo tín chỉ

Nay ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo tín chỉ
Ðăng ngày: 19-08-2011 Số lượt xem: 4778

Quyết định Ban hành Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Thuỷ lợi

Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Thuỷ lợi.
Ðăng ngày: 04-04-2011 Số lượt xem: 4665

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học
Ðăng ngày: 29-11-2010 Số lượt xem: 1140

Quyết định ban hành Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Đại học Thuỷ lợi

Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong Trường Đại học Thuỷ lợi.
Ðăng ngày: 14-10-2010 Số lượt xem: 1121

Thông báo Triển khai thực hiện Quy chế sinh viên ngoại trú từ năm học 2010 – 2011 (Theo thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ðăng ngày: 06-08-2010 Số lượt xem: 1904

Quyết định ban hành Quy định về học phí đối với sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Thuỷ lợi

Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định về học phí đối với sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Thuỷ lợi”.
Ðăng ngày: 04-08-2010 Số lượt xem: 3046

Hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian vừa qua, một số cơ sở giáo dụcđề nghị hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây viết tắt là Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT) và các văn bản có liên quan đến việc cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây viết tắt là văn bằng, chứng chỉ); Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể thực hiện các văn bản trên...
Ðăng ngày: 03-08-2010 Số lượt xem: 1792

Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của sinh viên các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Hãy vào đây để xem những quy định về quyền và nghĩa vụ cũng như những quy định khác của sinh viên ngoại trú các bạn nhé!
Ðăng ngày: 17-03-2010 Số lượt xem: 1745

Thông tư Ban hành quy chế học viên các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp hệ VLVH

Mời các bạn sinh viên hệ Vừa làm vừa học Trường Đại học Thủy Lợi nghiên cứu thông tư Ban hành quy chế học viên các trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp để nắm rõ các quy định cụ thể của một sinh viên hệ vừa làm vừa học là như thế nào nhé!
Ðăng ngày: 17-03-2010 Số lượt xem: 1817

Quy định về Thẻ sinh viên - học viên trường Đại học Thuỷ lợi

Sinh viên (hệ chính quy, liên thông, cao đẳng, vừa làm vừa học) có tên trong danh sách đang đào tạo tại trường Đại học Thuỷ lợi. Mỗi sinh viên được cấp duy nhất một Thẻ sinh viên
Ðăng ngày: 05-03-2009 Số lượt xem: 2875
Trang trước Trang sau
du học singapore