Biểu mẫu

Cấp giấy xác nhận vay vốn cho sinh viên

Chuyên mục: Biểu mẫu
Đăng ngày: 11-02-2009 Số lượt xem: 11158

Theo yêu cầu của các địa phương và tình hình thực tế vay vốn của sinh viên trong trường, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên đề nghị:

1.       Đầu mỗi học kỳ: Lớp trưởng các lớp tập hợp tất cả những sinh viên trong lớp có nhu cầu vay vốn, khai đầy đủ theo mẫu và nộp về bộ phận Tư vấn sinh viên - Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên để xin xác nhận.

2.       Trước khi sinh viên tốt nghiệp: những sinh viên đã vay vốn vẫn còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội, phải làm giấy cam kết trả nợ (theo mẫu), đồng thời phải có trách nhiệm thông báo cho nhà trường  địa chỉ đơn vị công tác khi có việc làm (được ký hợp đồng lao động), có nguồn thu nhập và trách nhiệm cùng gia đình trả nợ.

Chỉ sau khi sinh viên vay vốn làm giấy cam kết thì nhà trường mới làm thủ tục để  sinh viên đó ra trường.

3.       Thời hạn trả giấy xác nhận: 3 ngày sau khi nộp (không bao gồm ngày nghỉ, lễ).

Ghi chú: Phòng chỉ làm theo tập hợp lớp, không giải quyết những trường hợp xin giấy xác nhận  riêng lẻ)

 
Download file:  Giấy xác nhận vay vốn
                      Giấy cam kết trả nợ   
 

 

 

 

 

Bài mới
Bài đã đăng
du học singapore