Tin tức Đào tạo

Trung tâm đào tạo ngoại ngữ thông báo tuyển sinh

Chuyên mục: Tin tức Đào tạo
Đăng ngày: 05-02-2009 Số lượt xem: 1403

 

              

Trường Đại học Thuỷ lợi

Trung tâm ĐT Ngoại Ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                       Hà nội, ngày 5  tháng   02  năm2009

 

                         

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

        Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Trường Đại học Thuỷ lợi tiếp tục tuyển sinh các lớp  học như sau:

I. CÁC LỚP TUYỂN SINH

1. Lớp tiếng Anh trình độ A  ( TA 01, TA 02 ) : 

-  TA 01 :  Từ bài 1 đến hết bài 7   -   Giáo trình NEWHEADWAY ELEMENTARY

-  TA 02 : Từ bài  8 đến hết bài 14 -  Giáo trình NEWHEADWAY ELEMENTARY

-   Thời gian: 20 buổi mỗi khoá 

-    Học phí:   400 000 đ / khoá   

2. Lớp tiếng Anh trình độ B  ( TB 1, TB 2 ) : 

   - Lớp tiếng Anh  B1:  Giáo trình  NEWHEADWAY  PRE-INTERMEDIATE  từ bài 1- bài 7

                                       ( Tương đương học phần TA1 – ĐHTL )

Thời gian: 30 buổi  -  Học phí  600 000 đ

3. Lớp tiếng Anh  B2:  Giáo trình  NEWHEADWAY  PRE-INTERMEDIATE  từ bài 8- bài 14

                                       ( Tương đương học phần TA2 – ĐHTL )

Thời gian: 30 buổi  -  Học phí  600 000 đ

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

 Từ ngày 09 tháng 02 năm 2009

 Buổi sáng: từ 8 h 30  - 11 h 30

 Buổi chiều: từ 13 h30 – 16 h 00

Dự kiến khai giảng: 16 tháng 02 năm 2009

III. THỜI GIAN HỌC:

                          -   Thứ  2, 3,  4, 5, hoặc  6 .

                          -   Từ 19 h 00 - 20 h 40 ( không nghỉ giữa giờ )

                         

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ

Phòng 107 – nhà B1- ĐHTL   Điện thoại: 8522816

 

Bài mới
Bài đã đăng
du học singapore