Biểu mẫu

Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp

Chuyên mục: Biểu mẫu
Đăng ngày: 13-11-2008 Số lượt xem: 5595

1. Cấp bằng tốt nghiệp theo lớp.

-  Cuối khoá học nhà trường tổ chức cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo lớp (có thông báo cụ thể vào cuối mỗi khoá học).

-   Thời gian trả bằng: tại lễ tốt nghiệp

2. Cấp bằng tốt nghiệp không theo lớp.

2.1.  Cấp bằng tốt nghiệp (bản chính).

Nộp đơn xin cấp bằng tốt nghiệp; 01bản photo chứng minh thư nhân dân (có bản chính để đối chiếu); 01 ảnh 3 x 4 và lệ phí.

Thời gian trả bằng: sau 10 ngày

2.2. Cấp bằng tốt nghiệp tiếng anh (bản sao).

Nộp đơn xin cấp bằng tốt nghiệp; 01 bản photo bằng tốt nghiệp tiếng việt (có bản chính để đối chiếu);  ảnh 3 x 4 (theo số lượng bản sao) và lệ phí.

Thời gian trả bằng: sau 10 ngày

2.3. Cấp bằng tốt nghiệp tiếng việt (bản sao).

Nộp đơn xin cấp bằng tốt nghiệp; ảnh 3 x 4 (theo số lượng bản sao) và lệ phí

Thời gian trả bằng: sau 05 ngày

Ghi chú:          

- Ảnh nộp làm bằng tốt nghiệp yêu cầu chụp mới trong vòng 3 tháng và có trang phục nghiêm túc.

- Tại mục “ Nơi sinh” : Ghi Tỉnh, Thành phố thuộc Trung ương là nơi sinh theo giấy khai sinh, kể cả tại thời điểm hiện tại đã có sự thay đổi địa danh hành chính.

* Download file: Đơn xin cấp bằng Tốt nghiệp

Bài mới
Bài đã đăng
du học singapore