Tuyển sinh 2007

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo về điểm trúng tuyển kỳ thi ĐH, CĐ năm 2007

Chuyên mục: Tuyển sinh 2007
Đăng ngày: 08-08-2007 Số lượt xem: 11687

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số: 885/ĐHTL-ĐH&SĐH

––––––––––

V/v- Điểm chuẩn tuyển sinh hệ chính quy năm 2007

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày  08    tháng 08 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo về Điểm trúng tuyển vào các ngành như sau:

I. Điểm trúng tuyển (HSPT-KV3)

  1. Trình độ  Đại học

Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn

TLA

TLS

Kỹ thuật công trình

101

21.5

16.0

Kỹ thuật tài nguyên nước

102

17.5

15.0

Thuỷ văn và tài nguyên nước

103

17.5

 

Kỹ thuật Thuỷ điện và năng lượng tái tạo

104

17.5

 

Kỹ thuật cơ khí

105

17.5

 

Công nghệ thông tin

106

17.5

15.0

Cấp thoát nước

107

17.5

15.0

Kỹ thuật bờ biển

108

17.5

 

Kỹ thuật môi trường

109

17.5

 

Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn

110

17.5

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

111

17.5

 

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

401

17.5

 

  1. Trình độ Cao đẳng

Hệ

Mã Trường/ Cơ sở

Điểm chuẩn

Cao Đẳng

Tại Hà Nội (TLA)

12.0

Tại TT ĐH2 (TLS) – Ninh Thuận

12.0


II. Xét tuyển nguyện vọng 2 (HSPT-KV3)

  1. Trình độ Đại học: Tại Cơ sở 2 – TP Hồ Chí Minh (TLS), khối A.

Ngành xét tuyển NV2

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ

Chỉ tiêu NV2

Kỹ thuật công trình

101

16.0

178

Kỹ thuật tài nguyên nước

102

15.0

Công nghệ thông tin

106

15.0

Cấp thoát nước

107

15.0

  1. Trình độ Cao đẳng:

Mã Trường/ Cơ sở

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ

Chỉ tiêu NV2

Tại Hà Nội (TLA)

C65

12.0

69

Tại TT ĐH2 (TLS) – Ninh Thuận

C65

12.0

67

III. Thời gian đăng ký Nguyện vọng 2:

Nhà trường nhận Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2007 - Số 1 đăng ký nguyện vọng 2 (có dấu đỏ) trước ngày 10 tháng 9 năm 2007 gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường Đại học Thuỷ lợi, 175 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin về tuyển sinh của Nhà trường có thể xem trên trang Web của Nhà trường: www.wru.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để b/c);

- Lưu VT, P3.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS Phạm Ngọc Quý


 

Bài mới
Bài đã đăng
du học singapore