Tin trong trường

Họp Hội đồng trường phiên họp thứ nhất

Chuyên mục: Tin trong trường
Đăng ngày: 07-11-2006 Số lượt xem: 1854

Ngày 3 tháng 11 năm 2006, tại phòng 223 nhà A1, Trường Đại học Thuỷ lợi diễn ra buổi họp Hội đồng Trường nhiệm kì đầu tiên (2006 - 2011) phiên họp thứ nhất. Chương trình do Hiệu trưởng Nhà trường, GS.TS Đào Xuân Học chủ trì. Tham dự phiên họp có 22 thành viên Hội đồng Trường. Phiên họp tiếp tục kiện toàn, hoàn tất Hội đồng Nhà trường để chính thức đi vào hoạt động, với nhiệm vụ chủ yếu là bầu ra Chủ tịch Hội đồng Trường, Tổng thư kí Hội đồng trường, đồng thời hoàn tất văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường và hồ sơ gửi lên Chủ tịch hội đồng Trường bổ nhiệm Tổng thư kí.

Sau lời mở đầu của GS.TS. Đào Xuân Học, Hiệu trưởng nhà trường, Th.S Trần Vũ Hợp, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, báo cáo ngắn gọn quá trình thành lập Hội đồng Trường nhiệm kì đầu tiên gồm các bước và các nội dung quy định dựa trên thực hiện Điều lệ Trường Đại học được ban hành theo Quyết định số 153 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 7 năm 2003 và Thông tư hướng dẫn số 18 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tháng 6 năm 2006, Bộ NN& PTNT đã có Công văn phê duyệt về cơ cấu thành phần và số lượng thành viên của Hội đồng Trường Đại học Thuỷ lợi trong đó gồm: thành viên đương nhiên: 3 người; thành viên đại diện cho Hội đồng khoa học 5 người, thành viên đại diện cho Khối cán bộ giảng dạy 7 người, thành viên đại diện cho Khối quản lý và công tác hành chính: 5 người; thành viên đại diện cho Đoàn THCSHCM, Hội sinh viên: 1 người; thành viên bên ngoài trường: 2 người. Sau thời gian làm việc nghiêm túc tại các đơn vị thì ngoài các cá nhân tiêu biểu đã được giới thiệu, Nhà trường đã mời được TS.Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và TS.Nguyễn Bính Thìn, phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ tham gia vào thành phần thành viên. Ngày 23/10/2006, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN chính thức có quyết định công nhận Hội đồng Nhà trường.

Buổi họp cũng giành thời gian cho các thành viên Hội đồng Trường tiếp tục thảo luận về chức năng, nhiệm vụ, biên chế và tiêu chuẩn nhân sự của chức danh Chủ tịch và Tổng thư kí Hội đồng Nhà trường.Qua đó, những ý kiến cơ bản về Hội đồng Nhà trường được nêu ra như: Chủ tịch Hội đồng Trường có trách nhiệm đại diện và giám sát cho Hội đồng Trường trong các vấn đề lớn, cùng với các đoàn thể trong hệ thống chính trị của Nhà trường, Chủ tịch hội đồng Trường cũng có chung một mục tiêu là xây dựng Nhà trường và triển khai chiến lược phát triển, có những quyết định điều chỉnh hợp lý, đảm bảo nguyên tắc nhưng vẫn kết hợp hài hoà trong các mối quan hệ, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa đảm bảo được những yêu cầu của công việc chuyên ngành…

Sau thời gian thảo luận, các thành viên hội đồng trường ứng cử, đề cử, chốt danh sách thành viên bầu cử và tiến hành bầu cử bằng phiếu kín. Kết quả bầu cử, chức danh Chủ tịch Hội đồng trường được trao cho PGS.TS Dương Thanh Lượng, Trưởng khoa Quy hoạch và quản lý hệ thống công trình với 21/22 phiếu, chiếm 95.45% số phiếu bầu. Với 100% số phiếu tán thành (22/22), Th.S Trần Vũ Hợp, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, trúng cử vào vị trí Tổng thư kí Hội đồng Trường. Đây là kết quả trình Bộ duyệt.

Quá trình hoạt hoạt động của Hội đồng Trường trong nhiệm kì đầu tiên cũng là nhiệm kì thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết số 14 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam. Giai đoạn từ nay cho đến 2020 là một trong những giai đoạn mang tính đột phá trong giáo dục Đại học nước nhà mà Trường Đại học Thuỷ lợi là một trong những trường Đại học đầu tiên, đi tiên phong trong việc triển khai chủ trương lớn này của Chính phủ đồng thời với quá trình xây dựng và chiến lược phát triển Nhà trường trong thời gian tới. Hưởng ứng thực hiện Nghị quyết của chính phủ song song với quá trình đổi mới cơ bản toàn diện Trường Đại học Thuỷ lợi, vai trò vị trí và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhà trường càng trở nên quan trọng nhất là trong giai đoạn đầu.

Linh Ngọc

Bài mới
Bài đã đăng
du học singapore